Telefoonnummer

+31 (0) 6 27 21 96 24

E-mail

info@leefstijlcoachmirjam.nl

Openingstijden

Op afspraak

Privacyverklaring Leefstijlcoach Mirjam


In dit document vindt je de privacyverklaring van Leefstijlcoach Mirjam. Ik raad je aan om dit document zorgvuldig door te lezen. Eigenaar Mirjam Schober van Leefstijlcoach Mirjam is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Leefstijlcoach Mirjam gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018, voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De privacy rechten van cliënten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid.

We hebben gegevens nodig van jou als je gebruik maakt van de diensten van Leefstijlcoach Mirjam. Die gegevens verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de leefstijlcoach/sportmasseuse of via de mail.

De persoonsgegevens die ik bewaar zijn:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Gezondheid (BMI, bloeddruk, buikomtrek, cholesterolwaarden, glucosewaarden, gewicht en overige waarden die met jouw gezondheid te maken hebben)

Waarom is dat nodig?
Leefstijlcoach Mirjam heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Je kunt hierbij denken aan de begeleiding van jouw coaching traject, het verstrekken van een persoonlijk leefstijl advies en om eventuele materialen vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dit doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart Leefstijlcoach Mirjam de gegevens?
Leefstijlcoach Mirjam bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de begeleiding . Dit is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).  

Delen van persoonsgegevens
Leefstijlcoach Mirjam zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (je moet hierbij denken aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere zorgverleners in geval van aanvullende behandeling). Leefstijlcoach Mirjam heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht, hiermee voldoet Leefstijlcoach Mirjam aan de wettelijke verplichting. Ook zal Leefstijlcoach Mirjam in de toekomst met nieuwe bedrijven die  jouw gegevens verwerken een bewerkersovereenkomst sluiten om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig worden gedocumenteerd. Uiteindelijk is en blijft Leefstijlcoach Mirjam verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leefstijlcoachmirjam.nl. Er zal dan een afspraak moeten worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Tot slot wil ik je laten weten dat je ook nog de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
Leefstijlcoach Mirjam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via

06- 27 21 96 24 of via info@leefstijlcoachmirjam.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Leefstijlcoach Mirjam kun je contact opnemen met  Mirjam Schober via 06- 27 21 96 24 of stuur mij een email (info@leefstijlcoachmirjam.nl).

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.